Welcomehomewisconsin

บริษัทจัดหางาน WELCOMEHOMEWISCONSIN เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว มีความไว้วางใจ

อ่านต่อ ติดต่อเรา

ABOUT WELCOMEHOMEWISCONSIN

บริษัทจัดหางาน WELCOMEHOMEWISCONSIN เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว มีความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินการว่ามีความ เชียวขาญ รับผิดชอบ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก จนได้สะโลแกนบริษัทว่า "เชียวชาญ รับผิดชอบ ตอบทุกปัญหา"

แรงงานใช้วีซ่า

แรงงานเดินทางเข้าประเทศโดยใช้วีซ่าระบุนายจ้าง (เพื่อป้องกันแรงงานต่างชาติหลบหนี) ทำให้แรงงานไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

เก็บข้อมูลอย่างละเอียด

เป็นการป้องกันปัญหาทางด้านความมั่นคงของประเทศ หากคนงานมีปัญหาหรือทำผิดกฎหมาย รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ง่าย สะดวก

ได้รับความมั่นใจ

นายจ้างได้รับความมั่นใจเพราะแรงงานไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ บริษัทจะควบคุมดูแล (ป้องกันการหลบหนีของแรงงานทุกคนที่เดินทางเข้ามา)

ศักยภาพสูง

แรงงานมีศักยภาพในการทำงานสูงกว่าแรงงานปกติ เพราะมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเดินทางมาเพื่อทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย

ทำไมต้องเรา?

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการและบริหารแรงงานต่างชาติ ที่เป็นแหล่งคัดสรรที่เชื่อถือได้ โดยความพึ่งพอใจของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา ชื่อเสียงของเราได้ขยายอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก เราได้รับความไว้วางใจจากบริการระดับมืออาชีพของเราให้แก่องค์กรชั้นนำระดับโลกในหลายๆ ประเทศ เช่น แคนาดา เยอรมัน อิตาลี สเปน ฯลฯ

มีความเชียวชาญ

"เชียวชาญ" จากประสบการณ์ในการดำเนินการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญๆ การได้พบปะหารือกับบริษัทประเทศต้นทาง คณะที่ปรึกษาที่ผ่านงานโดยตรงมามากว่า 10 ปี มีการศึกษาปัญหาแต่ละประเภทอย่างจริงจัง

รับผิดชอบ

"รับผิดชอบ" สิ่งที่สำคัญที่สุดในการให้บริการ ของเรา มีมากที่นายจ้างและแรงงานจะต้องผ่านประสบการณ์ในการโดนหลอกลวง ในทางตรงคือการรับงานแล้วหนี อีกประการคือทางอ้อมโดยการรับงานแล้ว เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือยืดระยะเวลา

ลูกค้าของเรา

ทางเรานั้นได้รับความไว้วางใจจากทางลูกค้าที่เป็นบริษัทน้อยใหญ่มากมาย ดังตัวอย่างที่เรานั้นจะได้เห็นกันด้านล่างนี้ ทั้งนี้นั้นเราขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ให้การไว้วางใจกับเรามาด้วยดีตลอดมา

  • บริษัท วรพล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน
  • บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
  • บริษัท เอ็น แอล ดีเวลลอปเมนต
  • บริษัท วีซีเอสเอเซีย

ถูกต้องตามกฏหมาย 100 เปอร์เซ็น

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาสรรหาว่าจ้างและบริหารแรงงานต่างชาติ แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ภายใต้ข้อตกลง แรงงาน MOU ได้แก่ แรงงานจากประเทศพม่าถูกกฎหมาย แรงงานกัมพูชาถูกกฎหมาย แรงงานลาวถูกกฎหมาย และ แรงงานเวียดนามถูกกฎหมาย ที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยมีการตรวจสอบ และดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกขั้นตอน

CONTACT ME

  Address: 68/40 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านอิสรา ซอยท่าอิฐ
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Email: welcomehomewisconsin@yahoo.com
Facebook: facebook.com/welcomehomewisconsin
โทร 088 787 7878
Line ID: welcomehomewisconsin


กรอกแบบฟอร์มติดต่อเรา

ชอ่งทางการติดต่อเราผ่านทางเว็บไซด์ ลูกค้าสามารถติดต่อกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง